Безкоштовний доступ до тестів
Рейтинги ЗВО
З НАМИ - до
ЗНО
на 200 балів !
Проход по ссылкам навигации
10 березня 2017 р. Всi новини

7 запитань і відповідей щодо виготовлення дублікатів документів про вищу освіту

 

1. Якщо первинний документ про вищу освіту був виданий лише українською мовою, чи має його дублікат бути оформлений двома мовами відповідно до наказу МОН від 12.02.2015 № 525, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № № 551/26996 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»?

Ні. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2015 р. № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 р. за № 493/26938 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти», затверджено Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в ЄДЕБО» (далі – Порядок), дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката.

У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО згідно з Переліком на підставі Замовлення вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), якщо інше не передбачено цим Порядком. У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 цього пункту, відтворюється оновлена інформація.

Водночас, у дублікаті документа про вищу освіту здобута випускником кваліфікація відтворюється так, як записано у первинному документі (наприклад: здобув базову вищу освіту за напрямом підготовки «Менеджмент» та здобув кваліфікацію бакалавра менеджменту»)

2.     Якщо первинний документ про освіту, виданий до 1991 року, був оформлений російською мовою, чи може дублікат цього документа також бути виданий російською мовою? Якщо ні, то якщо інформація в дублікаті документа про вищу освіту має подаватися українською та англійською мовами, обов’язки та відповідальність за здійснення перекладу покладається на ВНЗ?

Якщо первинний документ про вищу освіту та додаток до нього був виданий російською мовою, інформація у дублікаті відтворюється українською мовою із зазначенням, що переклад з іноземної мови зроблено навчальним закладом.

Водночас, у додатку до диплома європейського зразка у пункті «Додаткова інформація» зазначається інформація російською мовою.

3. Якщо первинний документ про освіту був виданий до 2015 року (на бланку старого зразка), чи має дублікат цього освітнього документа бути оформлений за формою, затвердженою наказами МОН та чинними на дату їх видачі, чи може бути на бланку старого зразка?

Ні. Відповідно до Порядку дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката.

Водночас повідомляємо, що постанова Кабінету Міністрів України від     12 листопада 1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання», якою затверджені зразки документів, що видавалися до 2015 року, втратила чинність 01.01.2016 на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2015, № 656 від 19.08.2015).

4.     Якщо студент не навчався за програмою Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, чи має навчальний заклад робити перерахунок кредитів? Чи можливо з додатка до диплома та академічної довідки видалити дане поле, чи залишити його не заповненим?

Додаток до документа про вищу освіту виготовляється за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката.

У полях, які не можуть бути заповнені у зв’язку з відсутністю інформації у первинному документі, ставиться відповідна відмітка: ХХХХХХХХХХХ або «інформація відсутня у первинному документі».

Дублікат додатка до диплома європейського зразка формується навчальним закладом самостійно у випадку відсутності у ЄДЕБО інформації про первинний документ.

Відповідно до Порядку у разі неможливості отримання інформації у додатку до документа про освіту проставляється примітка «Інформація недоступна у зв’язку з …..».

5.     До дипломів, виданих до 1993 року додавалася виписка до диплома з інформацією про навчальні досягнення випускника. На сьогодні така інформація міститься у додатку до диплома європейського зразка. Яке трактування на даний час є правильним у дубліката освітніх документів «дублікат виписки до диплома» чи « дублікат додатка до диплома»?

Дублікат виписки з семестрових і екзаменаційних відомостей оформлюється як архівна довідка відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних державних установах України, Державному архіві і в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя.

6.     Чи підлягає під дію Порядку оформлення дублікатів дипломів спеціаліста (про перепідготовку) та додатків до них?

Відповідно до підпункту першого пункту другого розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою. Відмінностей між освітньо-професійними програмами підготовки та перепідготовки спеціаліста Законом України «Про вищу освіту» не передбачено, тому особам, що навчалися за програмами перепідготовки спеціаліста, видається диплом спеціаліста встановленого зразка в межах сукупного ліцензованого обсягу підготовки та перепідготовки спеціаліста за відповідною спеціальністю та формою навчання.

Дублікат диплома спеціаліста (про перепідготовку) видається за формою диплома спеціаліста. У дублікаті вищевказаного диплома зазначається, що вища освіта здобувалася за програмою перепідготовки.

7.     Якщо документ про вищу освіту був виданий до 1998 року (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», який ступінь чи освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти необхідно вказати в дублікаті цього документа (спеціаліст чи магістр)?

У випадку, якщо первинний документ про вищу освіту було видано до набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України № 354 від 16.04.1997 «Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. № 1058», дублікат документа про вищу освіту видається за формою диплома спеціаліста.

 

 

За матеріалами: Педагогічна преса