Безкоштовний доступ до тестів
Рейтинги ВНЗ
З НАМИ - до
ЗНО
на 200 балів !
Проход по ссылкам навигацииГоловна сторiнка / Навчальні курси / Біологія

Шановні абітурієнти! Шановні батьки!

Програма «Абітурієнт» пропонує Вам курс з предмета Біологія.


Ціна без розгорнутих відповідей: 120грн. Додати Додати до кошика
Ціна включаючи розгорнуті відповіді: 150грн. Додати Додати до кошика

Спеціальна пропозиція: Додай другий БЕЗКОШТОВНО!

Діагностичний тест: необмежена кількість спроб проходження
6 тематичних модулів: 3 спроби проходження
Підсумковий тест: 3 спроби проходження

Програма курсу складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання, яка затвердженої Міністерством освіти і науки України (Наказ №1218 від 08.12.2010 року). Цей курс допоможе Вам якісно та швидко підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання 2016 з предмета "Біологія".

Навчальний курс містить:
 • рекомендації щодо специфіки проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • перелік літератури для самопідготовки;
 • діагностичний тест з поясненнями до відповідей;
 • 6 тематичних модулів для повторення матеріалу відповідного розділу з тематичними тестами;
 • підсумковий тест, що дозволить перевірити знання з предмета.

Із врахуванням терміну навчання 1.5 місяці запропоновано план повторення матеріалу й опрацювання тематичних тестів. Для ефективної підготовки та можливості повторювати вивчений матеріал навчальну програму з предмету "Біологія" поділено на:

Діагностичний тест

Cкладений із завдань, які охоплюють
 1. Загальні поняття. Молекулярний і клітинний рівні.
 2. Організменний рівень: прокаріоти, гриби, рослини.
 3. Організменний рівень: тварини.
 4. Біологія людини.
 5. Закономірності спадковості, мінливості та розвитку життя.
 6. Надорганізменні рівні організації життя.

Виконання цього тесту дозволить Вам перевірити знання з предмета, виявити теми, які слід ретельно опрацювати, аби ліквідувати прогалини у знаннях.
Тестування: Діагностичний. Біологія

Детальніше

Тематичний модуль № 1 охоплює роздiли:

 1. Введення в біологію.
 2. Молекулярний рівень організації життя.
 3. Будова клітин живих організмів.
 4. Основні процеси обміну речовини та енергії у клітині.
 5. Клітинний цикл.
 6. Неклітинні форми життя.

Тестування: Тематичний №1. Біологія. Загальні поняття. Молекулярний і клітинний рівні
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Тематичний модуль № 2 охоплює роздiли:

 1. Загальна характеристика прокаріотів, їх різноманіття, значення у природі та житті людини.
 2. Загальна характеристика представників царства Гриби.
 3. Різноманітність грибів. Роль грибів у природі та житті людини.
 4. Лишайники.
 5. Загальна характеристика царства Рослини. Анатомія і морфологія рослинного організму.
 6. Основні фізіологічні процеси рослинних організмів.
 7. Нижчі рослини: відділи Зелені водорості, Діатомові водорості, Бурі водорості, Червоні водорості.
 8. Вищі спорові рослини: відділи Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні.
 9. Насінні рослини: відділи Голонасінні, Покритонасінні.

Тестування: Тематичний №2. Біологія. Організменний рівень: прокаріоти, гриби, рослини
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Тематичний модуль № 3 охоплює роздiли:

 1. Загальна характеристика царства Тварини.
 2. Підцарство Найпростіші: типи Саркомастігофори, Інфузорії, Споровики.
 3. Тип Кишковопорожнинні.
 4. Тип Плоскі черви.
 5. Тип Круглі черви.
 6. Тип Кільчасті черви.
 7. Тип Молюски.
 8. Тип Членистоногі.
 9. Тип Хордові.

Тестування: Тематичний №3. Біологія. Організменний рівень: тварини
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Тематичний модуль № 4 охоплює роздiли:

 1. Організм людини як цілісна біологічна система. Поняття про гомеостаз, основні механізми його підтримки.
 2. Будова і принципи функціонування нервової системи. Нервова регуляція фізіологічних функцій, рефлекси.
 3. Організація та принципи функціонування ендокринної системи. Гуморальна регуляція фізіологічних функцій.
 4. Опорно-рухова система: скелет, м’язи. Механізм скорочення м’язової клітини.
 5. Дихальна система людини: будова і функції.
 6. Кров і кровообіг. Транспорт дихальних газів. Імунітет. Регуляція серцевої діяльності та кровообігу. Лімфа та лімфообіг.
 7. Травна система людини: будова і функції. Обмін речовин.
 8. Виділення з організму продуктів обміну. Будова і функції видільної системи. Будова і функції шкіри.
 9. Розмноження та розвиток людини.
 10. Сенсорні системи.
 11. Вища нервова діяльність людини.

Тестування: Тематичний №4. Біологія. Біологія людини
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Тематичний модуль № 5 охоплює роздiли:

 1. Біологія індивідуального розвитку.
 2. Хромосомна теорія спадковості. Закономірності успадкування ознак. Генетичні задачі.
 3. Механізми забезпечення спадковості. Молекулярна структура гена.
 4. Спадкова та модифікаційна мінливість.
 5. Популяційна генетика.
 6. Генетика людини.
 7. Селекція. Генна інженерія.
 8. Еволюційна теорі.
 9. Гіпотези виникнення життя. Основні етапи розвитку органічного світу.

Тестування: Тематичний №5. Біологія. Закономірності спадковості,мінливості та розвитку життя
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Тематичний модуль № 6 охоплює роздiли:

 1. Екологічні фактори, їх взаємодія з живими організмами, норма реакції.
 2. Поняття про вид, популяцію, екосистеми. Організація угруповань. Приклади і особливості організації екосистем.
 3. Потоки речовини та енергії у екосистемах. Трофічні рівні. Трофічні сітки. Особливості штучних екосистем.
 4. Взаємовідносини живих організмів у екосистемах.
 5. Розвиток екосистем у часі, сукцесії.
 6. Біосфера, її будова і функції. Колообіги речовини та потоки енергії у біосфері. Вчення про ноосферу.
 7. Характеристика впливу людини на біосферу. Глобальні екологічні проблеми людства. Охорона природи.

Тестування: Тематичний №6. Біологія. Надорганізменні рівні організації життя
Матеріали модуля доступні після придбання курсу.

Детальніше

Підсумковий тест

Cкладається із завдань, які охоплюють
 1. Загальні поняття. Молекулярний і клітинний рівні.
 2. Організменний рівень: прокаріоти, гриби, рослини.
 3. Організменний рівень: тварини.
 4. Біологія людини.
 5. Закономірності спадковості, мінливості та розвитку життя.
 6. Надорганізменні рівні організації життя.

Тест перевіряє рівень засвоєння матеріалу шкільного курсу з предмета "Біологія".
Цей тест є підсумком підготовки з предмета та дає Вам можливість оцінити свій майбутній результат на зовнішньому незалежному оцінюванні.

Тестування: Підсумковий. Біологія

Детальніше